Syfte och VärdegrundSYFTE


§ 1 Föreningen har till syfte att

främja medlemmarnas gemensamma båtintressen,

att medverka till goda förhållanden

vid Klubbholmen Sandöarna,

samt att i övrigt arbeta för gemenskap

och trevnad bland medlemmarna
såväl till lands som till sjöss.
VÄRDEGRUND


Skapa en välkomnande och inbjudande atmosfär.


Utveckla klubbverksamheten genom att lyssna in
medlemmarnas synpunkter.


Respektera alla medlemmars lika värde.


Värna Sandöarna med dess djur och naturliv.


Gemensamt vårda föreningens egendomar.