Bli medlem

För att ansöka om medlemskap fyll i formulär nedan

Information om medlemskapet finns under Medlemskap


I maj 2020 är antalet medlemmar 600 stycken. För närvarande finns inga platser för nya medlemmar men skicka gärna in din ansökan för att få en köplats. Kassören kommer då kontakta dig när det finns en ledig plats. 

När ansökan skickats kommer klubbens styrelse behandla din ansökan. Vid godkänd ansökan återkommer kassören till dig med faktura på aktuell inträdesavgift samt medlemsavgift 700kr.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utträde ur klubben görs genom att kontakta kassören.


I samband med ansökan om medlemskap i SMK samtycker jag till att SMK behandlar de uppgifter som jag lämnat. Svinninge Marina Klubb (SMK) behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Du kan alltid komma i kontakt med SMK genom att kontakta oss på kassor@svinningemarinaklubb.se Medlemskapet i SMK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men SMK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.


Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i SMK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att SMK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.


Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i SMKs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som SMK samarbetar med för nödvändig behandling för SMKs räkning, tex utskick av nyhetsbrev, kallelse till årsmöte och fakturor.


SMK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. SMK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.


Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s k dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skall mailas till kassor@svinningemarinaklubb.se


Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.                                                                          *  *  *


Svinninge Marina Klubb - SMK - har till syfte att främja medlemmarnas gemensamma båtintresse och medverka till goda förhållanden vid Svinninge Marina och vid Klubbholmen, samt att i övrigt arbeta för gemenskap och trevnad bland medlemmarna såväl till lands som till sjöss. 

Bli medlem

För frågor eller kommentarer, vänligen kontakta info@svinningemarinaklubb.se

Organisationsnummer: 8020183128

Swish: 1230489724, Postgiro: 17 49 56-3

 • Svinningemarinaklubb © 2008-2016 •