Ändra kontaktuppgifter

Ändra kontaktuppgifter

Här kan du ändra dina kontaktuppgifter till klubben. Namn och mailadress är obligatoriskt dvs formuläret skickas inte om du inte fyller i det, I övrigt behöver du bara fylla i det som ändrats ex adress eller mailadress.


Om du inte får ett meddelande på skärmen att uppgifterna tagits emot saknas obligatorisk information


I samband med ansökan om medlemskap eller ändring av kontaktuppgifter i SMK samtycker jag till att SMK behandlar de uppgifter som jag lämnat. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att göra interna utskick om till exempel årsmöten, arbetsdagar och annat som är relaterat till ditt medlemskap.

SMK kommer inte lämna ut dina uppgifter till någon tredje part (dvs ej för marknadsföring).

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter att ha mailat till kassören, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.