Hamnen

Brygganläggning

Bryggorna är belägna på öns SV sida mot Värmdölandet.

Där finns två bryggor som går rakt ut från stranden i SV-riktning och två längs stranden.

Den västra (mot Svinninge) benämner vi A-bryggan och den östra (mot bastun) kallas

B-bryggan. Bryggan längs stranden västerut kallar vi S-bryggan eller strandbryggan. Bryggan längs stranden österut kallar vi L-bryggan eller långsidesbryggan.


Hamnen omfattar ca 180 bryggmeter där upp till 50 båtar kan förtöja. Max båtlängd som är tillåten är 50 fot (gäller nya medlemmar samt gästande båtar).


From 1 juli 2022 förtydligas regel för befintliga medlemmar som har för avsikt att byta båt till längre än 50 fot. Alla medlemmar som redan har längre båt än 50 fot är fortsatt välkomna till Sandön. Medlemmar som byter till över 50 fot efter 1 juli 2022 kommer inte längre att få lägga till i hamnen på Sandön.


Se hamnkort och bryggskiss. Vi ser gärna att barnen bär flytväst på bryggorna.


Förtöjning

Förtöjning sker normalt med för eller akter in mot bryggan. Använd bojarna. Två båtar per boj.

Sopbåtarna drar upp stora svall och kan förorsaka skador på din båt och på bryggan. Använd därför alltid klubbens fastmonterade ryckdämpare på förtöjningstamparna, och fäst bryggförtöjningen så ’brett’ som möjligt.


Instruktioner för förtöjning finns även på anslagstavlan.


Långsidesförtöjning


Långsidesförtöjning är endast tillåten för medlemmar och vid följande platser:

1. På insidan av S-bryggan

2. På Förbindelsebryggan mellan A-bryggan och S-bryggan.

3. På insidan av B-bryggan.

4. Längs med L-bryggan.  


Använd ryckdämpare på förtöjningstamparna.

Sopbåtarna drar upp stora svall och kan förorsaka skador på din båt och på bryggan.

Fäst bryggförtöjningen så ”brett” som möjligt av samma skäl som ovan.


Gratis för medlemmar

Bryggplatserna är avsedda för klubbens medlemmar, som för väl synligt klistermärke för aktuellt år samt vimpel.


Hamnavgift för icke medlemmar

Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande av en obligatorisk hamnavgift på 300 kr per påbörjat dygn, som gäller till klockan 14:00 dagen efter. Observera att avgiften är 300 kr även om man bara ligger över dagen. För el tillkommer 100 kr per dygn. I avgiften ingår bryggplats, toaletter och grillplats. Bastu får endast nyttjas i sällskap med SMK-medlem.

Avgiften går till skötsel och underhåll av bl a bryggor och bojar. 

 

Betala avgiften så snart som möjligt efter ankomst. Instruktionen finns på anslagstavlan:

1. Tag en numrerad bricka i brevlådan.

2. Använd QR-kod.

3. Märk swichen med numret på brickan samt båtnamn/båttyp

4. Swisha avgiften.

5. Fäst brickan synligt på båten.

6. Glöm ej att återlämna brickan vid avfärd.


Hamnvärd

Hamnvärden har en viktig uppgift, och blir klubbens ansikte utåt på ön. Arbetsuppgifterna består att välkomna gästande båtar och assistera vid förtöjning och losskastning och informera om Sandöns möjligheter. Även att säkerställa att icke medlemmar erlägger hamnavgift och att allt fungerar som det skall ska.

Hamnvärden skall vara över 18 år.

För de som inte har tillgång till egen båt eller att båten inte räcker till, finns övernattningsmöjlighet i det så kallade Stallet där det finns kojer, värmekamin och ett gasolkök.

Detta öppnar även möjligheten för en familj utan båt att kombinera hamnvärdsuppgiften med en veckas semester på vår vackra ö med alla möjligheter ön kan bidra med.

Din intresseanmälan skickas till info med några rader om dig själv och vilken vecka som passar, och så återkommer vi med svar inom två veckor.

Urval sker löpande så snabba på att skicka in din ansökan.


Eventbolag och annan kommersiell verksamhet

Eventbolag och andra typer av kommersiell verksamhet får inte använda klubbens bryggor och enligt avtalet med markägarna får inte event och kommersiell verksamhet förekomma över huvud taget på Sandöarna. Kontakta styrelsen om ni upplever att detta förbud inte respekteras.


Bli medlem

Det finns möjlighet att bli medlem i klubben – Klicka här för att läsa mer

"Playan" på vår klubbholme, en av skärgårdens finaste sandstränder.

Hamnen