Faciliteter på ön

"Playan" på vår klubbholme, en av skärgårdens finaste sandstränder.

Faciliteter på ön

Klubbhuset

I klubbhuset finns matplatser och ett kök som alla medlemmar är välkomna att använda. I köket finns kyl, frys, ugn, spis, micro, våffeljärn, kaffebryggare, etc.

Klubbhuset är låst med kodlås. Koden distribueras till medlemmarna via mail tillsammans med vårens medlemsinformation. Koden kan ändras under året.


Bastubad

Välkommen till våra två fina bastur – en landbaserad och en bastuflotte!

För båda två gäller att bastun är öppen endast för medlemmar och deras ev. gäster. Landbastun ska bokas, bastuflotten är öppen och kan inte bokas. 

 

Bokning kan endast göras på plats och då för bastubad samma dag eller dagen efter (1 timme/dag och båt). Bokningslista finns vid bastun. Respektera den bokningsbara bastun och det sällskap som för tillfället är i bastun.

 

Hugg eller såga den ved du behöver för ditt bastubad (gärna lite mer!).

Sötvatten finns vid pumpen nära gungorna. Hinkar finns vid pumpen eller i bastun. Havsvatten får på inga villkor användas på bastuaggregatet! När du njutit av ditt bastubad skall bastun sopas och städas samt ev. tomburkar och skräp tages med. Ta med tomma hinkar tillbaka till pumpen.

 

Lås alltid bastun!Övernattningshuset "Stallet"

I övernattningshuset Stallet finns sovplats för 4-6 personer och en täljstenskamin. Stallet är avsedd för medlemmar och gäster till medlemmar. Bokning av stugan kan endast göras av medlem och endast för innevarande säsong. Du som nyttjar stugan skall använda egna sängkläder och lämna stugan välstädad. 

Vägbeskrivning: Gå förbi stora tältet och följ stigen norrut 200 meter upp i skogen.


Kostnad 450 kr per natt, betalning görs med swish.

Bokning av Stallet görs här.Tältet

Klubben har ett stort tält med bord, bänkar och trägolv som får användas av både medlemmar och betalande gäster. Tältet kan inte bokas och bord kan inte reserveras.Grillplats

Använd alltid grillplatsen, som finns vid umgängesdäcket. Grilla antingen på den stora klubb-grillen eller med egen grill på platserna avsedda för egna grillar

Engångsgrill får inte användas.

Grillar får under inga omständigheter användas på bryggorna.

Brandsläckare, brandhinkar samt brandfilt finns vid grillplatsen.


Toaletter

Klubbholmens toaletter är öppna för både medlemmar och betalande gäster. Toaletterna iordningställs inför varje säsong under arbetshelgen. Toaletterna har urinseparering. Innehållet i toaletterna komposteras på ön varför det är helt förbjudet att kasta skräp i toaletterna. Under säsong är det upp till alla att se till att toaletterna är i trivsamt skick. Urinseparering innebär att urinskålen skall sköljas med vatten. För detta finns en vattenkanna på toaletten. Dessa vattenkannor bör förslutas för att hindra att mygglarver utvecklas. ”Spola ” genom att sprida mull i toalettlådan. Det finns en särskild toalett för barn. 

På sommaren är en till två toaletter blockerade. De öppnas inför hösten och stängs inför vår. På hösten låses övriga toaletter. Utom dess en till två som öppnas, och vise versa.


Trädäck

I anslutning till bryggorna finns ett stort trädäck med bord och bänkar som får användas av både medlemmar och betalande gäster. Däcket kan inte bokas och bord kan inte reserveras.


Containrar

Klubben har två förvaringscontainrar som finns bakom klubbhuset. Där förvaras utrustning som bla används på arbetshelgerna samt elverk. Det står på anslagstavlan vilka som har nycklar.Uteförråd

Bakom den högra (östra) containern finn ett uteförråd där vi förvarar redskap som medlemmarna kan använda för skötsel på sandön.Sötvattenpump

Pumpen ger friskt sötvatten. Klubben tar dock inget ansvar för vattnets kvalitet. Kom ihåg att sötvatten alltid ska användas på bastuaggregatet!Leksaker, gungor

Gungor och leksaker finns att använda. Kom ihåg att plocka undan lånade leksaker – lägg tillbaka i avsedd låda så det ser snyggt och prydligt ut.

 

Kom ihåg att föräldrar/vuxna till barn som nyttjar gemensamma saker på ön är ansvariga för sakernas återställande (i gott skick).Hjärtstartare

Hjärtstartare finns på Klubbholmen utanför Klubbhuset. (OBS att den under vintertid förvaras inne i klubbhuset.)


Demonstration finns på FILM från årsmötet 2012.


I klubbhuset finns även en akutväska inklusive brännskadekit, brandfilt och en bår.


Sopor

Vi har än så länge inga möjligheter att ta hand om sopor, så alla era sopor måste tas med när ni lämnar ön.

Håll ön ren och fin – både för din egen och andras skull, samt för miljön.Olyckor och skador på klubbens egendom

Meddela alltid styrelsen om något allvarligt inträffar eller om något på ön går sönder.

Medlemmar och gäster ansvarar för ev. skador som åsamkas på utrustning, på fastigheter, bryggor och förtöjningsutrustning.

Klubben ansvarar för att utrustning uppfyller gängse krav, men inte för skador som kan uppstå t.ex. vid lek och bad, klubben ser gärna att barn bär flytväst på bryggorna och vid nyttjande av klubbens jollar och fiskebåt.