Medlemskap / Förmåner

Medlemskap

Vem kan bli medlem?

Båtägare som ansöker om hamnplats på Svinninge Marina erbjuds att ansöka om medlemskap i SMK i samband med att hamnplats erhålles. Observera att ansökan om hamnplats görs till Svinninge Marina Klubb.


Man kan erhålla medlemskap i SMK även om man ej har hamnplats vid Svinninge Marina. Anledningen kan t ex vara att man vill deltaga i klubbens aktiviteter eller besöka klubbholmen Sandöarna och utnyttja de faciliteter som endast är tillgängliga för klubbmedlemmar.

Max båtlängd som är tillåten är 50 fot LOA.


Vilka förmåner har man som medlem?

Som medlem har du gratis plats på Klubbholmen Sandön och tillgång till Bastu, övernattingshuset Stallet, fiskevatten och fiskeredskap samt roddbåt och oplimistjollar vilket betalande gäster inte har.


Klubben ordnar varje år ett antal sociala aktiviteter på Klubbholmen och på andra platser se Kalendarium, vilket är utmärkta tillfällen att lära känna andra medlemmar.


Klubben förhandlar också fram förmånder och rabatter till medlemmar


När ansökan skickats kommer klubbens styrelse behandla din ansökan. Vid godkänd ansökan återkommer kassören till dig med faktura på aktuell inträdesavgift samt medlemsavgift. Inträdesavgift 2024 är 3500 kr, medlemsavgiften 2024 är 900 kr.


SMK medlemsvillkor:

 1. Medlemskapet i SMK är bundet till en person, samt dess familj, och en båt.
 2. Medlem skall föra SMK vimpel samt ha årets medlemsdekal synligt fäst på båten. Medlemsdekalen sänds per post i mars/april, då erhålles också årets kod till låsen på Sandöarna. Som ny medlem erhåller du en vimpel. Befintlig medlem kan köpa vimpel på Svinninge Marinas hamnkontor eller beställas på vår hemsida.
 3. Maximal båtstorlek för nya medlemmar och gästande båtar är 50 fot (LOA).
 4. Medlem är skyldig att uppdatera sina kontaktuppgifter, samt båtuppgifter, om förändring sker.  Maila kassören på kassor@svinningemarinaklubb.se. Det är medlemmens ansvar att se till att SMK har rätt kontaktuppgifter då klubbens kommunikation med medlemmarna sker per epost.
 5. Faktura för årsavgiften kommer via epost i början av januari med en påminnelse i början av februari.
  Om medlemsavgiften inte är betald den sista februari upphör medlemskapet automatiskt.
 6. Vilande medlemskap finns ej. Om medlemskap önskas igen, söks det på nytt och man ställs i kö och får betala ny inträdesavgift.
 7. Överlåtelse av medlemskap. Medlemskap kan överlåtas inom familjen, dock med sedvanlig prövning och efter godkännande av styrelse.
 8. Utträde ur klubben görs genom att kontakta kassören.
 9. I samband med ansökan om medlemskap I SMK samtycker jag till att SMK behandlar de uppgifter som jag lämnat, i enlighet med GDPR. Se mer info om GDPR och hur SMK behandlar dina personuppgifter nedan.


I samband med ansökan om medlemskap i SMK samtycker jag till att SMK behandlar de uppgifter som jag lämnat. Svinninge Marina Klubb (SMK) behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Du kan alltid komma i kontakt med SMK genom att kontakta oss på kassor@svinningemarinaklubb.se Medlemskapet i SMK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men SMK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.


Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i SMK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att SMK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.


Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i SMKs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som SMK samarbetar med för nödvändig behandling för SMKs räkning, tex utskick av nyhetsbrev, kallelse till årsmöte och fakturor.


SMK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. SMK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.


Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s k dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skall mailas till kassor@svinningemarinaklubb.se


Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.                                                                          *  *  *


Svinninge Marina Klubb - SMK - har till syfte att främja medlemmarnas gemensamma båtintresse och medverka till goda förhållanden vid Svinninge Marina och vid Klubbholmen, samt att i övrigt arbeta för gemenskap och trevnad bland medlemmarna såväl till lands som till sjöss.