Klubbholmen Sandöarna

"Playan" på vår klubbholme, en av skärgårdens finaste sandstränder.

Sandöarna arrenderas av Svinninge Marina Klubb. Öarna är Svinninge Marina Klubbs uthamn, belägen ca 10 Nm från Svinninge Marina. Klubben har ansvar att förvalta Sandöarna. Sandöarnas skogliga skötsel är reglerat i ett "Naturvårdsavtal" mellan fastighetsägarna och Skogsstyrelsen.  Avtalet, som syftar till att bevara gammal sandbarrskog, och det finns bestämmelser om aktsamhet av träd och växtlighet.Sandöarna är belägna söder om stora farleden, norr om Värmdölandet och inte långt från Grinda.

SMK arrenderar öarna sedan den 1 juli 2003.

På Sandöarna gäller allemansrättens rättigheter och skyldigheter


Alla medlemmar och gäster får delta i skötsel och utveckling av Sandöarna. Enklare underhåll behöver ständigt utföras. Exempelvis måste vi regelbundet slå vassen med lie för att hålla strandlinjen fri och sandstränderna vid bryggor och bastu i badvänligt skick. Allmän renhållning om så behövs.

Nedskräpningen av ön är blygsam, men det är en välgärning om alla på sin promenad på ön medtager en skräppåse och plockar upp det skräp man finner. Ingen förväntar sig att vi skall plocka papper, det förmultnar snart, särskilt om det petas ner i marken! Plast, glas, engångsgrillar, ölburkar mm bör plockas upp.


Att kratta bort kottar från hamnområdets gräsmattor gör det behagligare att gå barfota.

Enkla verktyg som krattor, liar, skottkärror, gräsklippare och grepe finns i uteförrådet.

Två gånger om året arrangerar klubben arbetsdagar på ön. Då genomförs större projekt och medlemmarnas deltagande är uppskattat. Klubben har även röjsåg, vedklyv, högtryckstvätt, pump och motorsåg samt andra verktyg för att effektivt kunna genomföra dessa arbetsdagar. Vid dessa tillfällen har vi elverket igång för laddning och drift av alla verktyg.

Dessa dagar bjuder klubben på mat och dryck. Datum för dessa städdagar finns i klubbens kalendarium. Anmälan är obligatorisk.


Ta sig till Sandön med kommunala färdmedel

Buss 437 från Slussen via Lillsved och Siggesta går till Bolviks camping som ligger innan avfarten till Bolviks brygga. Resan tar ca en timme från slussen.

Promenera genom bommen till Bolviks Camping och följ vägen som går genom deras husvagnsparkering ner till stranden. Där måste någon komma för att hämta.


Bakgrund och motivet bakom satsning på Sandön

Styrelsen för SMK hade arbetat med projekt uthamn under cirka fem år, 2003 lyckades klubben teckna ett långsiktigt arrende av Sandöarna beläget ca 10 Nm från hemmahamnen. Nuvarande arrende sträcker sig tom 30/6 2027 och omförhandlas därefter.

Enda bryggan vid övertagandet