Klubbfunktionärer

Klubbfunktionärer

Jan Grenler

Ordförande


ordf@svinningemarinaklubb.se

Wilfred Simonsen

Ledamot och sekreterare


info@svinningemarinaklubb.se

Rolf Hjelte

Ledamot och öfogde


klubbholme@svinningemarinaklubb.se

Margita Gunnarsson

Ledamot och Klubbmästare


klubbmastare@svinningemarinaklubb.se

Stefan Högberg

Suppleant


sponsring@svinningemarinaklubb.se

Marie Nordlander

Revisor


revisorer@svinningemarinaklubb.se

Kristina Rahm

Revisorsuppleant


revisorer@svinningemarinaklubb.se

Valberedning, som valdes vid ordinarie årsstämma 2019 består av följande:


Hans Nordlander och Linn Bentley


                           • För frågor eller kommentarer, vänligen kontakta info@svinningemarinaklubb.se

     • Svinningemarinaklubb © 2008-2016 •